Cách làm việc

Cách thức làm việc nhất quán trong toàn bộ dự án, sản phẩm giúp chúng tôi tự động hóa từng bước trong tương lai gần, giúp quy trình làm việc bớt vất vả và dui dẻ hơn

Phương pháp luận KrS

Phương pháp luận: một hệ thống các cách thực hiện, giảng dạy hoặc nghiên cứu điều gì đó

Hiểu các khái niệm

Phương pháp KrS được lấy cảm hứng từ các giá trị về tính mau lẹ, sự tinh giản của phương pháp Kanban, được tiêu chuẩn hóa bằng khung quy trình Scrum trong bối cảnh khởi nghiệp Geek Hub Solution.

Tuyên ngôn Agile
Chúng tôi đang khám phá ra những cách tốt hơn để phát triển phần mềm bằng cách thực hiện nó và giúp những người khác làm điều đó.
Thông qua công việc này, chúng tôi đã nhận ra giá trị:
- Các cá nhân và sự tương tác vượt trên các quy trình và công cụ
- Làm việc phần mềm trên tài liệu bao quát
- Sự hợp tác với khách hàng ở trên quá trình đàm phán hợp đồng
- Đáp ứng sự thay đổi so với việc tuân theo một kế hoạch
Có nghĩa là, trong khi có các giá trị ở bên phải, chúng tôi đánh giá cao các mục ở phía bên trái nhiều hơn.
agilemanifesto.org

Kanban (tiếng Nhật: 看板, nghĩa là bảng chỉ dẫn hoặc quảng cáo) là một phương pháp tinh gọn để quản lý và cải tiến công việc trên toàn bộ hệ thống của con người. Cách tiếp cận này nhằm mục đích quản lý công việc bằng cách cân bằng nhu cầu với năng lực sẵn có và bằng cách cải thiện việc xử lý các tắc nghẽn cấp hệ thống.
Các hạng mục công việc được trực quan hóa để cung cấp cho người tham gia một cái nhìn về tiến độ và quy trình, từ đầu đến cuối — thường thông qua bảng Kanban. Công việc được kéo theo khả năng cho phép, thay vì công việc được đẩy vào quy trình khi được yêu cầu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)

Scrum là một khuôn khổ sử dụng tư duy agile để phát triển, phân phối và duy trì các sản phẩm phức tạ, với trọng tâm ban đầu là phát triển phần mềm, mặc dù, khuôn khổ này đã được ứng dụng trong các lĩnh vực khác như: nghiên cứu, bán hàng, tiếp thị và các công nghệ tiên tiến. Khung làm việc này được thiết kế cho các nhóm gồm mười thành viên trở xuống. Những người trong nhóm chia công việc thành các mục tiêu là có thể hoàn thành trong vòng lặp lại trong 1 tháng và hợp lý nhất là 2 tuần. Quy trình lặp lại này được gọi là sprints. Nhóm Scrum đánh giá tiến độ trong các daily scrums (cuộc họp tổng kết hàng ngày kéo dài tối đa 15 phút). Vào cuối sprint, nhóm tổ chức hai cuộc họp tiếp theo: đánh giá sprint (thể hiện công việc đã thực hiện cho các bên liên quan để nhận phản hồi) và nhìn nhận lại sprint (cho phép nhóm xem xét và cải tiến).
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_development) | scrum.org/…/what-is-scrum

Geek Hub Solution khởi đầu từ công việc tự kinh doanh của Toan Vu. Anh tập hợp một nhóm các leader trong lĩnh vực kỹ thuật từ một số công ty phần mềm, để đánh vào mục tiêu là những vấn đề, thiếu sót trong đời sống ở Sài Gòn và Châu Á Thái Bình Dương. Nhóm có hai nguyên tắc khi bắt đầu bất kỳ dự án nào:

Chú ý cực mạnh: Chúng ta không nói về Scrumban, trong đó các nhóm bắt đầu với Scrum sau đó chuyển sang Kanban

Phương pháp luận KrS

image-1622888754879.png

Google Drive / Geekademy / KrS Methodology

K trong Kanban

Ở giai đoạn đầu, dự án được bắt đầu với một ý tưởng, lời hứa, trình tự không chính thức. Thành viên đầu tiên trong dự án là Trưởng dự án.

Kanban được áp dụng để theo dõi và giải quyết các câu hỏi sau

Những câu hỏi này được kiểm tra theo lịch trình adhoc dựa trên bối cảnh kinh doanh.
Những câu hỏi này được xem lại không quá 5 ngày làm việc (hàng tuần)

Để trả lời những câu hỏi đó, cần có những hoạt động và thông tin đầu ra điển hình sau:

Do đó, K được hoàn thiện khi

🏁 Thiết lập nền tảng làm việc (Jira, Confluence, GoogleDrive).

✅ Sản phẩm khả thi tối thiểu được chia nhỏ để hoàn thành Epic và Story headlines.

✅ Epic được đính kèm với Yêu cầu Kinh doanh Nằm trên Một Trang bao gồm:

✔️ Mô hình dữ liệu logic được hoàn thiện

✔️ Cơ sở hạ tầng được thiết kế và đáp ứng Mô hình dữ liệu logic

Chuẩn bị cho K

Task tracking

Dự án Jira với hai Epic đầu tiên và các Nhiệm vụ liên quan

- Nhiệm vụ ✔️ Nghiên cứu kinh doanh

+ Nhiệm vụ phụ ✔ Theo dõi đối tác (HOẶC ✔ Đi du lịch để có cái nhìn sâu sắc và kiến thức)

+ Nhiệm vụ phụ ✔ Xây dựng nguyên mẫu

+ Nhiệm vụ phụ ✔….

- Nhiệm vụ ✔️ Cuộc họp khởi động

- Nhiệm vụ ✔️ Tìm kiếm tài năng

+ Nhiệm vụ phụ ✔ Tìm nhà phát triển thiết bị di động

- Nhiệm vụ ✔️ Giới thiệu Lisa aka Sue Dang

Knowledge tracking

4 thư mục Google Drive

📁Sản phẩm: chứa dữ liệu kinh doanh, slide, tài liệu từ các nghiên cứu.

📁Creative: giữ thiết kế sản phẩm

📁 Kỹ thuật: tổ chức nghiên cứu kỹ thuật, ghi chú, đề xuất

📁Hoạt động: quy trình tổ chức, xây dựng đội ngũ, hiện vật sự kiện

Confluence với 3 trang

📄 Sổ tay Sản phẩm

📄Thiết kế tên miền doanh nghiệp

📄 Thiết kế Giải pháp Công nghệ

r for a #rest #resource and #ready

Sau khi K hoàn thành, thường nhanh nhất là một ngày và trễ nhất là một tuần để thu thập các nguồn lực cần thiết, chuẩn bị cho quy trình kỹ thuật và thiết lập dự án.

✔ Cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng giải pháp có thể kiểm tra đã sẵn sàng

✔ Mã cơ sở cho tính năng trống được khởi tạo.

✔ Thu thập đủ chuyên môn để bắt đầu xây dựng tính năng đầu tiên

✔ Nhóm biết rằng họ đang bước vào Sprint 1 và thống nhất về Thời gian biểu của Nhóm

✔ Trưởng nhóm sản phẩm tạo và chia sẻ Calendar cho nhóm. Tham khảo https://geek-hub-solution.atlassian.net/wiki/spaces/GK/pages/50921510/Modern+Workplace#Calendar

R đã kết thúc với cuộc họp khởi động nơi tất cả các bước kiểm tra ở trên đã hoàn thành

Thời gian biểu của Nhóm ghi lại tần suất, thời gianthời điểm nhóm thực hiện Lập kế hoạch Sprint, Daily Sync-up, Đánh giá Sprint và Xem xét lại.

Thiết lập cho cuộc họp khởi động

- Thời gian biểu của nhóm

- Định nghĩa của xong

- Quy trình kỹ thuật

S tượng trưng cho Scrum started

Theo dõi scrumguides.org/scrum-guide  tham gia vào Scrum

Artifacts (Tạo tác là bất kỳ thứ gì được tạo ra để có thể phát triển một phần mềm)

Chi tiết hơn về Scrum Artifact trong Hướng dẫn Scrum, đầu ra của mỗi Story phải tuân thủ và tuân theo quy trình thực hành kỹ thuật và phát triển phần mềm / sản phẩm cho Hoàn Thiện như trong https://geek-hub-solution.atlassian.net/wiki/spaces/GK/pages/21627012/Definition+of+Done

- 📗 Câu chuyện của người dùng → ✔ Thiết kế phong phú về UI/UX (Figma, Zeplin)

- 📗 Câu chuyện của người dùng → ✔ Thực hiện (Backend, Frontend)

- 📗 Câu chuyện của người dùng → 🔖 Kịch bản (Tiêu chí chấp nhận, Danh sách kiểm tra, v.v.)

- ✔️ Nhiệm vụ → Giải pháp thay thế Đánh giá giải pháp

- ✔️ Nhiệm vụ → Thực hiện

Chúng tôi thiết lập cơ sở hạ tầng tối thiểu để bắt đầu phát triển Tính năng.
Chúng tôi giải quyết rủi ro cơ sở hạ tầng trước khi nó trở thành Vấn đề.

Kiểm soát sự kiện

Đọc https://www.atlassian.com/agile/scrum/distributed-scrum khi làm việc nhóm từ xa.

Lập kế hoạch Sprint

Ngay sau khi cuộc họp khởi động được thực hiện thành công, dự án bước vào Sprint 1 với sự kiện Lập kế hoạch Sprint

Thành viên nhóm phải xác nhận bằng cách cập nhật khả năng/vai trò/vị trí của từng thành viên (hỗ trợ cho việc ước tính)

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện ước tính bằng cách nhập Ước tính ban đầu vào Nhiệm vụ phụ

Mỗi thành viên trong nhóm truy vấn và xem xét nhiệm vụ trong sprint.

🏁 Đầu mối sản phẩm nhấn nút STart Sprint

Daily Scrum 

Thực hiện daily stand-up với bảng Jira trên thiết bị

Đánh giá Sprint

Xem xét lại

Mở rộng quy mô

Khi sản phẩm và nhóm được mở rộng quy mô, Trưởng nhóm Sản phẩm / Trưởng nhóm hoạt động sẽ chọn cách mở rộng quy mô nhóm Scrum, tham khảo Scrum tại các Khung quy mô

 

Cấu trúc chia nhỏ nhiệm vụ

Bất kể áp dụng phương pháp phát triển phần mềm nào, Kỹ thuật phần mềm vẫn giữ nguyên bản chất vật lý để tạo ra đầu ra chất lượng cao, để có thể bảo trì và mở rộng quy mô.

Dưới đây là các hạng mục công việc đã xác định liên quan đến một User Story cụ thể (thường dẫn đến Sub-Task)

Mỗi sản phẩm yêu cầu một cấu trúc chia nhỏ Nhiệm vụ khác nhau, được xây dựng dựa trên bối cảnh của sản phẩm (kinh doanh, công nghệ,…). Dưới đây là bối cảnh mẫu và cấu trúc nhiệm vụ dựa trên bối cảnh đó.
➖️ Moblie, như frontend, tích hợp với API, như backend.
➖️ Sản phẩm được chia thành Epic và Feature
➖️ Đội ngũ cung cấp sản phẩm cho người dùng cuối cho cả bộ phận vận hành nội bộ, nhân viên đối tác, người tiêu dùng công cộng
➖️ Công trình minh bạch với chủ đầu tư, các bên liên quan một cách chuyên nghiệp

Phần công việc về kỹ thuật

✔️ Tạo Mô Hình Thiết kế Giải pháp Cấp cao (Tài liệu có sơ đồ)

✔️ Tạo Sơ đồ trình tự, kiểm soát quy trình làm việc của hệ thống từ đầu đến cuối)

✔️ Tạo tài liệu API, xác định hợp đồng ở mỗi đầu cuối hệ thống để tích hợp)

✔️ Tạo Sơ đồ dữ liệu lôgic (tùy chọn Sơ đồ quan hệ thực thể để biết thêm chi tiết) để tuần tự hóa đối tượng thành dữ liệu

✔️ Tạo sơ đồ dữ liệu vật lý để triển khai lưu trữ dữ liệu

✔️ Tạo tiêu chí chấp nhận

✔️Triển khai mã di động

✔️ Triển khai mã API

✔️ Xây dựng đường dẫn triển khai (trong trường hợp áp dụng thực hành CI / CD)

✔️ Triển khai đến các máy chủ mục tiêu (đối tượng thuê)

✔️ Xuất bản ứng dụng di động để lưu trữ

✔️ Thực hiện kiểm tra hệ thống

✔️ Thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng

Phần công việc về kinh doanh

Create One Page Business Knowledge, include terminology, workflow, screen flow, rules and constraints and examples / Tạo Kiến thức Kinh Doanh Gói Gọn Một Trang, bao gồm thuật ngữ, quy trình làm việc, screen flow, quy tắc và ràng buộc và ví dụ

Create User Manual / Tạo Hướng dẫn sử dụng

Create UI/UX design (diagram, drawing and documentation) / Tạo thiết kế UI/UX (sơ đồ, bản vẽ và tài liệu)

Create or Collect Sample Test Data / Tạo hoặc thu thập dữ liệu thử nghiệm mẫu

Prepare devices, environment, plan for launch / Chuẩn bị thiết bị, môi trường, kế hoạch khởi chạy


 

Định nghĩa Hoàn Thành

Khi một hạng mục Product Backlog hoặc một Increment (lợi tức) được mô tả là “Hoàn thành”, người ta phải hiểu “Hoàn thành” nghĩa là gì. Mặc dù khái niệm này có thể khác nhau đối với các Scrum Team, nhưng các thành viên phải có sự hiểu biết chung về ý nghĩa của việc hoàn thành công việc và đảm bảo tính minh bạch. Đây là định nghĩa về 'Hoàn thành' cho Scrum Team và được sử dụng để đánh giá khi nào Phần tăng trưởng sản phẩm hoàn thành

scrumguides.org / scrum-guide / increment / DoD

Bối cảnh cho Định nghĩa về Hoàn thành

Mỗi sản phẩm yêu cầu một Định nghĩa Hoàn thành khác nhau, được xây dựng dựa trên bối cảnh của sản phẩm (kinh doanh, công nghệ,…). Dưới đây là ngữ cảnh mẫu và Định nghĩa được thực hiện dựa trên ngữ cảnh mẫu đó.

Định nghĩa

✔ Công việc bị hủy bỏ VÀ công việc đóng góp được ghi lại, xác nhận và báo cáo.

HOẶC

✔ Tất cả các kiểm tra sau [✅] phải đáp ứng được

Tất cả các mã sẽ được đưa vào sản xuất mà không cần khôi phục trong 48 giờ

Hướng dẫn sử dụng được cập nhật VÀ xuất bản

Ghi chú phát hành được gửi đến những người theo dõi với phiên bản đã ra mắt

Tài liệu Api được xuất bản và có thể truy cập công khai

Các báo cáo thử nghiệm có thể tham khảo từ ghi chú phát hành

Tất cả các kịch bản chấp nhận đều được thông qua hoặc báo cáo là các vấn đề đã biết, có thể tham khảo từ các báo cáo thử nghiệm

Tất cả các theo dõi tạo tác (vấn đề, sơ đồ, trang) đều được xử lý sạch

Những đóng góp được ghi lại, xác nhận và báo cáo.

Định nghĩa này sẽ phát triển trong quá trình phát triển của đội.

Mọi thay đổi về điều này phải được sự đồng ý của các đội.

Nguồn tham khảo

scrum.org / blog /done-understanding-definition-done