Làm Việc Độc Lập

Làm việc độc lập là khả năng làm việc tự giác đối với các công việc được giao. Bạn có thể nhận được chỉ đạo về các dự án từ người giám sát hoặc người quản lý, nhưng sau đó họ có thể tin tưởng bạn hoàn thành nhiệm vụ mà không cần hoặc không có sự giám sát. Làm việc độc lập có thể đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và tính tự lập khi bạn làm việc để hoàn thành các dự án và nhiệm vụ.

Những câu hỏi sau đây giúp bạn lùi lại và suy nghĩ

Quyền Quản Lý Tự Chủ

Nhiệm vụ & Thời gian & Thách thức

 • Bạn có thể xem tất cả nhiệm vụ của mình ở đâu? Ý tôi là tất cả các dự án, tất cả các loại nhiệm vụ

 • Làm thế nào bạn có thể lặp lại cách bạn thu thập nhiệm vụ của mình nhanh hơn?

 • 5 tác vụ non-blocking có mức độ ưu tiên hàng đầu là gì?

 • Bạn có bao nhiêu thời gian? Mỗi tuần? Một Sprỉnt ? Một Tháng?

 • Bạn làm gì để quản lý thời gian của mình trong các trường hợp sau: 

  • 🌤  Không bị phân tâm, Không bị ngăn chặn, Không bị phụ thuộc.

  • 🌥  Không bị phân tâm, Bị ngăn chặn, Sự phụ thuộc được giải quyết kịp thời.

  • ⛈  Không bị phân tâm, Bị ngăn chặn và Phụ thuộc không được giải quyết kịp thời.

  • 🎧  Bạn phải quản lý sự phân tâm của mình bằng mọi cách.

Tips Youtube | How to search in Jira? 

Input & Output

 • ▶️ Bạn phải làm gì ? → Bạn có thể thực hiện nó không ?

  • Có → Bạn cần gì để hỗ trợ hoàn thành công việc? → Bạn đã có cái mình cần chưa? 

   • Có → ⚡️ Tiến hành thôi.

   • Không → Bạn có thể tạo ra hoặc có được nó trong 15 phút không ?

    • Có → ⚡️ Tạo ra nó hoặc hỏi nơi có thể cung cấp nó cho bạn → ▶️

    • Không → ⚡️ Hãy đặt vấn đề và thảo luận cùng với team để cùng tìm cách gỡ rối :plus: cập nhật nhiệm vụ này như BLOCKED với bình luận 💬🥛 → chuyển sang nhiệm vụ khác →  ▶️

  • Không → Tìm kiếm hướng dẫn trong tài liệu → Cố gắng tìm cách xử lý nó trong 60 phút → ▶️

Tips Atlassian | Free Issue Checklist for Jira

 • ▶️ Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chưa ? Chưa → Làm gì để xử lý nó ?

  • Rồi → Tất cả các thông tin đầu ra đã được đặt đúng chỗ lưu trữ chưa?  Chưa → Thời điểm này bạn đang phải làm gì ?

   • Rồi → Tất cả các danh mục trong danh sách đều đạt chuẩn ? Chưa → Bạn cần phải làm gì tiếp theo nhỉ?

    • Rồi → Nhiệm vụ mới có cập nhật trạng thái gì mới không ? Không  → Phải làm gì tiếp ta ?

     • Rồi → Thông tin đầu ra đã được chuyển đến người đảm nhiệm tiếp theo chưa ? Chưa→ Bước tiếp theo là gì? 

      • Rồi →Bạn đã thông báo cho kênh dự án với URL để xuất dữ liệu chưa? Rồi → Đi dãy thoy 🛸

Báo cáo trạng thái nhiệm vụ

Sử dụng theo mẫu này 👇 (sao chép và dán vào mẫu này tuỳ theo trường hợp của bạn)

:information_source: Status Report *Previous day*: *Today*: *Concerns*:

💪 For concerns: Rise blockers, unresolved-dependency, questions, and help-me!

Slack

➕️ Tạo chế độ riêng tư cho kênh-dự án để thảo luận cùng nhóm.

Trả lời tin nhắn trong vòng 3 phút tại nơi và thời điểm bạn được nhắc/tag tên.

  Tránh nói miệng về các vấn đề của nhóm đang gặp phải

🤖 Bot nói chuyện trong các kênh riêng biệt

 • Đề cập đến cá nhân có liên quan vào đúng thời điểm, để mọi người kết nối, cố vấn lẫn nhau.

 • Khuyến khích mọi người nói chuyện trên kênh.

 • Theo dõi thời gian để phản hồi, trong trường hợp không có phản hồi (sau 5 phút kể từ khi gửi tin nhắn)

 • Cung cấp URL cho các hướng dẫn viên, để người cố vấn của chúng ta tìm hiểu khi dự án không ở trong tình huống nguy cấp.

Email

Email được sử dụng cho cả đối nội và đối ngoại dưới dạng trang trọng và chính thức khi cần truyền tải các nội dung như xác nhận, Thông báo, Quyết định quan trọng

Kiểm tra kỹ các chi tiết sau: 

✔️ Văn phong chuyên nghiệp, tham khảo: grammarly.com/email-writing-tips

✔️ Kiểm tra lỗi chính tả

✔️ Điền đúng To, Cc, Bcc

✔️ Tiêu đề mail: GHS | [ProjectCode] | [Title]

✔️ File đính kèm

Meeting

Kiểm tra lịch họp mỗi ngày

Khi nhận được thư mời họp: Bấm vào Đồng ý để ghi nhớ lịch họp trên Calendar Google, đồng thời đây cũng là cách trả lời có tham gia hay không cuộc họp trên ( bạn có thể bấm từ chối nếu có lý do chính đáng và không ảnh hưởng đến đội nhóm)

Thời gian sắp diễn ra cuộc họp bạn cần làm gì: 

 • Bắt đầu có mặt sớm 5 phút để kiểm tra kết nối hoặc các thiết bị trình chiếu.

 • Để ý thời gian qui định dành cho cuộc họp

 • Nêu vấn đề gấp và quan trọng trước.

 • Theo dõi mục lục của buổi họp

You growth: 🍼 phụ thuộc → 🍽  độc lập → Phụ thuộc lẫn nhau 🍻

image-1621699183119.png

Team Dynamics

Động lực cơ bản của một nhóm:

 • Cởi mở giao tiếp để tránh mâu thuẫn.

 • Phối hợp hiệu quả để tránh nhầm lẫn và vượt quá giới hạn.

 • Hợp tác hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời và tạo ra các kết quả cần thiết, đặc biệt là trong hình thức chia sẻ khối lượng công việc.

 • Mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao để duy trì mức độ tin cậy, chấp nhận rủi ro và hiệu suất cao.

Tất cả các liệt kê trên đều dẫn đến mục tiêu là cả nhóm hoàn chỉnh sản phẩm hoặc dự án nào đó được giao. Để đo lường xem làm việc theo nhóm có hiệu quả hay không, tổ chức phải kiểm tra chất lượng của đầu ra, quá trình và kinh nghiệm của các thành viên. Cụ thể, làm việc theo nhóm có thể được coi là hiệu quả nếu: đầu ra đạt hoặc vượt tiêu chuẩn của tổ chức; nếu quá trình mà nhóm chọn giúp đỡ để đạt mục tiêu của mình; và nếu các thành viên đang báo cáo mức độ hài lòng cao đối với các thành viên trong nhóm cũng như các quy trình mà nhóm đã tuân theo.