Tạo và giữ sự cam kết

Hiểu thế mạnh, giới hạn, kỳ nghỉ sắp đến, tình trạng sức khoẻ của người thân giúp bạn cam kết tốt hơn trong công việc, vì sự cam kết tạo dựng niềm tin.

image-1653449562696.png