"Văn phòng" kiểu xịn, hịn

Geek Hub Solution sử dụng chính thức hai không gian làm việc dưới đây:  
Google Workspace
Microsoft Office 365 

Google Workspace

Calendar 

Khi bạn tham gia vào một dự án, bạn nên yêu cầu người quản lý dự án chia sẻ URL calendar của nhóm, sau đó nhập URL đó vào Calendar Google của bạn.

Cách Đăng Ký Calendar Google của ai đó. Sau khi đăng ký, bất kỳ cập nhật nào trên lịch của đội sẽ được cập nhật/đồng bộ hóa. 🔄 Bạn nên kiểm tra Calendar vào mỗi 8:30 sáng.

Nhóm của bạn cần một Calendar chung để chia sẻ lịch trình và bạn là người phải tạo Calendar này, hãy làm theo hướng dẫn Chia sẻ lịch của bạn với ai đó

Zoom vs Google Meet 

Bạn sẽ tham dự những buổi họp chung trên nền tảng Zoom. Học Cách Chia Sẻ Màn Hình và Bình Luận trên nền tảng này

Để lên lịch sự kiện trực tuyến dùng Zoom làm nền tảng họp mặc định trong Calendar, hãy cài đặt Zoom với Google Workplace.

Nhóm của bạn nên tập trung vào code trong các cuộc họp. Hãy chú ý khi muốn kéo dài thời của buổi họp. Đây là nghệ thuật để cuộc họp tiếp tục đúng cách. Hãy làm chủ thời gian cuộc họp ☯ Vì các cuộc họp miễn phí trên Zoom chỉ kéo dài tối đa 45 phút, nền tàng này sẽ hiện thị cảnh báo khi sắp hết thời gian. Đây là điều thú vị nhất trong Zoom.

Google Drive

Khi tham gia một dự án, bạn nên yêu cầu quyền truy cập vào Google Drive của nhóm. Sau đó, đánh dấu trang URL 🔖 hoặc Tìm tệp được chia sẻ với bạn trong Drive

Google Drive cho phép lưu trữ, chia sẻ và bảo mật các loại tệp khác nhau (hình ảnh, video, biểu đồ draw.io, bản trình bày, v.v.). ℹ Mỗi dự án có thư mục Google Drive riêng.

Một số loại tệp có thể được hiển thị trực tiếp trong Confluence với plugin được hỗ trợ. Tips:

✏ Bất kỳ thứ gì giống như một tài liệu (.doc, .docx, google docs) → Thử Confluence

✏ Bảng tính không có phép tính → Thử Confluence

✏ Bảng tính với phép tính → Dùng thử Google Sheet và liên kết đến Confluence

❌ Ngừng tạo tệp mới chỉ vì bạn muốn giữ phiên bản cũ.

Team của bạn cần phải chia sẻ và quy các tệp về một chỗ. Mục tiêu của bạn ở những Workspace này là sắp xếp thư mục để dễ dàng quản lý quyền truy cập và cho phép mọi người dễ dàng tìm thấy những tài liệu 

Google Drive / Geek Hub Solution / Workspace is root directory for Geek Hub Solution.

Google Drive / Geek Hub Solution / Workspace là những thư mục gốc dùng cho Geek Hub Solution.

Microsoft Office 365

Outlook Calendar

Comming Soon

Zoom vs Microsoft Team

Comming Soon

OneDrive

Comming Soon

Geek Hub Solution chính thức dùng Slack cho những tin nhắn quan trọng hoặc thông báo khẩn

Slack

🎯 Sử dụng các phím tắt Slack  và học tên tiếng Anh của các biểu tượng cảm xúc

  • Ctrl/Command + K for navigation | Nhấn tổ hợp phím Ctrl/Command + K để điều hướng

  • : for searching emotion icons | gõ : để tìm kiếm các icon cảm xúc

🎯 Lưu ý: Chat theo luồng "thời sự" nhen. Tránh spam người khác và để mọi người tập trung tốt

Định cấu hình Slack> Tùy chọn> Khả năng truy cập v

  • Nhấn 🔼 trong trường tin nhắn trống để Di chuyển tiêu điểm sang danh sách tin nhắn

  • Thực hành 🔼 🔽 (để tập trung tin nhắn), sau đó Trang lên Trang xuống (để cuộn), sau đó T để bắt đầu / nhảy vào chủ đề, cuối cùng là R để để lại cảm xúc phản ứng